انتشارات گیلنا

مهندس بنائی

پایه دوازدهم

دوازدهم دلیل تمرکز بیشتر روی پایه دوازدهم چیست؟ پس از تغییر در نظام آموزشی قدیم و ایجاد یک نظام جدید، نام و فرمت پایه ها و مقاطع نیز تغییر کرد. و به ۴ دوره، دوره ابتدایی اول، دوره ابتدایی دوم، دوره متوسطه ...

برنامه ریزی پایه یازدهم

یازدهم 1 کنکور آسان است برنامه ریزی پایه یازدهم برنامه ریزی پایه یازدهم - مقطع یازدهم یا همان سال سوم نظام قدیم، سالی پر از استرس برای دانش آموزان کنکوری می باشد. این سال هم از نظر امتحانات نهایی و هم از نظر ...

بهترین منابع مطالعاتی کنکور

منابع مطالعاتی کنکور انتشارات گیلنا بهترین منابع مطالعاتی کنکور: بهترین منابع مطالعاتی کنکور - تعداد زیادی از دانش آموازانی که پشت کنکوری هستند و یا در پایه دوازدهم درس می خوانند، تقریباً به یک اندازه درس می خوانند. بین این افراد تعدادی خاص به ...

زیست دکتر مهدی شیخی

مهدی شیخی . مهندس حسین بنائی زیست دکتر مهدی شیخی زیست دکتر مهدی شیخی - ۵دکتر مهدی شیخی از چهره های برجسته پزشکی و جز دانش آموزان ممتاز این رشته بود. ایشان دارای سوابق تحصیلی درخشانی بودن و همین استعداد بالای ایشان در تحصیل و علم سبب ...

جمع بندی دروس پایه دهم و یازدهم در برنامه ریزی تابستان

ریزی ویژه تابستان . جمع بندی دروس پایه دهم و یازدهم در برنامه ریزی تابستان برنامه ریزی تابستان - قبل از ورود به پایه دوازدهم و آماده شدن نهایی برای کنکور، باید دروس پایه دهم و یازدهم جمع بندی شود؛ و آمادگی لازم برای ورود ...

کتابهای پایه دوازدهم

کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم انسانی

C110224 cover 5 دانلود کارگاه کارآفرینی و تولید یازدهم انسانی  

نگارش (۲) یازدهم انسانی

C111202 2 دانلود نگارش (۲) یازدهم انسانی  

فارسی(۲) یازدهم انسانی

C111201 final 2 دانلود فارسی(۲) یازدهم انسانی  

عربی، زبان قرآن(۲) یازدهم انسانی

C111207 دانلود عربی، زبان قرآن(۲) یازدهم انسانی  

زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی

C111230 2 دانلود زبان انگلیسی (۲) یازدهم انسانی  

روان شناسی یازدهم انسانی

C111224 دانلود روان شناسی یازدهم انسانی  

جغرافیا(۲) یازدهم انسانی

C111218 دانلود جغرافیا(۲) یازدهم انسانی  

تفکر و سواد رسانه ای یازدهم انسانی

C110225 5 دانلود تفکر و سواد رسانه ای یازدهم انسانی  
تـــمـاس