انتشارات گیلنا

مشاوره رایگان کنکور

اوج یادگیری و آینده موفق با مهندس امیر مسعودی

image 300x201 سلام این روزها شاهد برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری از شبکه دو سیما و آینده موفق از شبکه پنج سیما و همچنین برنامه ی یادگیری برتر از شبکه های استانی با حضور مهندس امیر مسعودی و استاد حسین احمدی و رضا یزدانی و ...
تـــمـاس