خیلی از دانش آموزان رشته تجربی از این گله دارند که نمیدانند درس ریاضی را از کجا باید شروع کنند و اکثرا این بهانه را دارند که پایه امان ضعیف است و هر وقت وارد مبحثی میشویم میبینیم تکه از پیش نیاز آنرا بلد نیستیم ، در راستای حل این مشکل این روند مطالعاتی را تهیه کردیم. برای کسی که از صفر شروع میکنه ریاضی رو این ترتیب مباحثو پیشنهاد میدیم : ) البته قبل از همه اینها باید ریاضی سال اول رو تا حدی مطالعه کرد که اکثر کتاب های بازار فصلی رو به این موضوع اختصاص داده اند( :

از این موارد حدود ٢٠ سوال در کنکور مطرح میشوند ؛

یک : جز صحیح و قدر مطلق

دو : معادله نا معادله و تعین علامت

سه : تابع نمایی و لگاریتم

چهار : مثلثات

پنج : تابع

شش : حد و پیوستگی

هفت : مجانب و دنباله

هشت : مشتق

نه : کاربرد مشتق

ده : دستگاه معاد ت خطی و مقاطع مخروطی

یازه : انتگرال

این ١١ مورد باید پشت هم خوانده بشوند .

در مباحث زیر پیوستگی آنچنانی نداریم و هر موقع از سال که وقت داشتید میتوانید به مطالعه بپردازید :

یک : ترکیبیات و احتمال

دو : دنباله حسابی هندسی

سه : ماتریس

چهار : آمار

پنج : هندسه 

 

مهندس حسین بنائی

 

برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره 

٠٩١٢١٩۶۵٧٠٣  

تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.