بهداشت محیط

بهداشت محیط-در اجرای بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تامین و حفظ آب آشامیدنی بهداشتی و پاکسازی محیط زیست انسان از آلودگیها و بهداشت اماکن عمومی و پیشگیری از بیماری های ناشی از عدم بهداشت آب و محیط و برای بالابردن سطح سلامتی روستاییان ضرورت آموزش و تربیت افراد کاردان و متعهد در زمینه بهداشت محیط محسوس است و بر این اساس طرحی تحت عنوان طرح دوره کاردانی بهداشت محیط به وسیله گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی تهیه گردیده است، مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس این دوره به شرح زیر به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است .

دوره کاردانی بهداشت محیط یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است که هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند در اجتماعات کوچک مستقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات بهداشت محیط منطقه با همکاری رده های مستقر در شهرستان در تامین آب شروب اهالی )کمی، کیفی( دفع فاضلاب و زباله بهسازی منابع آب، بهسازی اماکن عمومی، مبارزه با حشرات و ناقلین، فعالیت نمایند کسانی که بهداشت محیط را بگذرانند قادرند :

بهداشت محیط

-۱ در تهیه و اجرای طحرهای انتقال، تصفیه و توزیع آب در سطح روستا فعالیت نمایند .

-۲ در شناسایی منابع آلوده کننده آب فعالیت نمایند .

-۳ ارائه راه حلهای ساده جهت جمعآوری، تصفیه و دفع فاضلاب اجتماعات کوچک فعالیت نمایند .

-۴ راههای بهداشتی جمعآوری، دفع و یا استفاده از فضولات حیوانی، انسانی و زباله را آموزش و فعالیت کنند .

-۵ بهسازی چاهها، قنوات، چشمهسارها و منابع آب فعالیت نمایند .

-۶ در بهداشت مسکن، بهشسازی اماکن عمومی و بهداشت موادغذایی آموزش و فعالیت نمایند .

-۷ در آموزش بهداشت و ارتباط با مردم فعالیت نمایند .

بهداشت محیط

رشته بهداشت محیط به مطالعه مسائل زیست محیطی از قبیل آب، فاضلاب، زباله، هوا و کنترل بهداشت مواد غذایی میپردازد تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی بتوانند در اجتماعات کوچک مستقر شده و پس از مطالعه و بررسی مشکلات بهداشت منطقه در جهت رفع این مشکلات قدم بردارند؛ یعنی دانشجویان باید بتوانند با دادن طرحهایی مفید و عملی در زمینه تأمین آب آشامیدنی سالم کمی و کیفی، دفع صحیح زباله، بهسازی اماکن عمومی، مبارزه با حشرات و ناقلین بیماری، مردم را در رفع این مشکلات راهنمایی و کمک کرده و اطلاعات و آمارهای لازم را در موارد فوق جمع آوری و طبقه بندی نمایند.

این رشته در مقطع کاردانی مسائل زیست محیطی را به صورت ساده تری مطرح میکند چون کاردانها در اجتماعات کوچکتری مثل روستاها به مردم خدمت میکنند و به مسائل بهداشتی اولیه آنها از قبیل پاکیزه کردن آب گندزدایی آب، مبارزه با حشرات، تصفیه فاضلاب و بهداشت مسکن و اماکن عمومی میپردازند.

اما در مقطع کارشناسی تخصصی تر و فنیتر میشود، چون فارغ التحصیلان باید بتوانند برای اجتماعات بزرگتر از قبیل شهرها برنامه ریزی بهداشتی کنند. برای مثال طراحی تصفیهخانه آب یا فاضلاب شهرها، نحوه جمع آوری فاضلاب، نحوه توزیع و انتقال آب، شناخت آلایندههای هوا و کنترل آنها در حیطه فعالیت فارغ التحصیلان کارشناسی بهداشت محیط میباشد .

تواناییهای لازم :

رشته بهداشت محیط دارای سه جنبه بیولوژی، شیمی، فیزیک و ریاضی است و دانشجوی بهداشت محیط در صورت علاقهمندی به هر یک از زمینه های فوق میتواند در این رشته موفق گردد.برای مثال کارشناس بهداشت محیط که به دروس فنی به ویژه مکانیک سیالات علاقهمند است، میتواند در زمینه طراحی تصفیه خانه ها فعالیت کند. کارشناس علاقهمند به بیولوژی نیز میتواند در زمینه انتقال بیماریها به انسان توسط فاکتورهای زیست محیطی مطالعه و تحقیق کند و فردی که به شیمی علاقهمند است میتواند در زمینه فرآیندهای مختلف اعم از فرآیند تصفیه آب یا فاضلاب فعالیت نماید. درواقع این رشته میتواند طیف گستردهای از داوطلبان را که دارای علایق و توانمندیهای متفاوتی هستند، جذب خود کند.

قابل ذکر است که زمینههای فوق بیشتر در کارشناسی و مقاطع بالاتر مطرح میشود و در مقطع کاردانی که جنبه کاربردی دارد، آنچه مهم است علاقهمندی به حفظ بهداشت محیط و آموزش این مسأله به عموم مردم است.گفتنی است که رشته بهداشت محیط ابتدا در مقطع کاردانی دانشجو میپذیرد اما دانشجویان میتوانند تا مقطع دکترا در کشور ادامه تحصیل دهند .

موقعیت شغلی در ایران :

اگر جامعه و حکومت به بهداشت و سلامتی اهمیت دهد، فرصتهای شغلی این رشته بسیار زیاد خواهد بود چون هر جا انسان وجود داشته باشد، برای حفظ سلامت او، متخصصان این رشته باید حضور داشته باشند، اما متأسفانه در کشور ما توانمندیهای متخصصان بهداشت محیط ناشناخته مانده و از همینرو فرصتهای شغلی فارغالتحصیلان این رشته به طور کاذب کم شده است.با این وجود یک فارغالتحصیل توانمند بهداشت محیط در مقطع کاردانی میتواند در وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی و در مقطع کارشناسی در شهرداریها، سازمان آب و فاضلاب، شرکتهای خصوصی طراحی تصفیهخانه آب و فاضلاب و سازمان حفظ محیطزیست فرصتهای شغلی مناسبی داشته باشد .

بهداشت محیط
بهداشت محیط

درسهای این رشته در طول تحصیل :

دروس پابه و اصلی : فیزیک عمومی، شیمی عمومی، آمار حیاتی مقدماتی، اصول هیدرولیک، نقشهبرداری، آموزش بهداشت، پاتوبیولوژی، اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر، جامعهشناسی شهری و روستایی، نظام عرضه خدمات بهداشتی و درمانی .

دروس تخصصی :شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب ، کارگاه لولهکشی آب و فاضلاب، اصول تصفیه و بهسازی منابع آب، دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک، کاربرد موتور تلمبه در تأسیسات آب و فاضلاب، کارگاه نصب و راهاندازی و تعمیر موتور تلمبهها، حفاری و بهره برداری از چاه ، اصول بهداشت هوا، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، گندزداها، آشنایی با پرتوهاو پرتوزاها، کاربرد سموم و ناقلین ، بهداشت حرفهای ، اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری ، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب ، کارآموزی در عرصه

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.