تقویت پایه یازدهم با انتشارات گیلنا، کنکور آسان است

انتشارات گیلنا

تقویت پایه یازدهم با انتشارات گیلنا، کنکور آسان است با توجه به اینکه اکثر دروس پایه یازدهم از منابع کنکور محسوب می شوند و دانش آموزی که قصد دارد با رتبه ای خوب سد کنکور را پشت سر بگذراند باید تقویت های لازم را برای دروس این پایه انجام دهد؛ بحث آموزش ها و منابع […]