مهندس امیر مسعودی : قبل از خرید حتما { تعیین سطح } شوید

مهندس امیر مسعودی

خیلی از دانش آموزان که قصد خرید دی وی دی ها را دارند از لحاظ سطح علمی با هم تفاوت دارند و طبیعیست که نمیتوانند از یک سبک تدریس استفاده کنند به همین سبب مجموعه کنکور آسان است { اوج یادگیری } که با تدریس های استاد حسین احمدی و مهندس امیر مسعودی همراه است […]