اظطراب | کنکور آسان است |

اضطراب

تعریف اضطراب و استرس ممکنه بعضی وقت ها احساس کنید دچار مشکلی به نام اضطراب شده‌اید. فکر می‌کنم در گام اوّل بهتره به تعریف واژه‌ی اضطراب بپردازیم، شاید مشکل شما اصلاً اضطراب نباشد. در گام بعدی هم به بررسی راه‌کارهای مقابله با آن خواهیم پرداخت. بر اساس یک تعریف علمی، اضطراب، حالتی هیجانی، مبهم، ناخوشایند […]