مهندس امیر مسعودی:در زمان باقی مانده بسته های روش تست زنی و جمع بندی را استفاده کنید

استاد حسین احمدی و مهندس امیر مسعودی

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانش آموزان عزیز مدت زمان باقی مانده تا کنکور بستر بسیار مناسبی برای افزایش تراز در آزمون ها و افزایش درصدهاست به همین جهت همیشه از اهمیت خاص و بالایی برخوردار بوده است توصیه میشود که دانش آموزان عزیزم در این مدت زمان باقی مانده از دیدن دی وی […]