برنامه ریزی رایگان برای پایه یازدهم

برنامه ریزی یازدهم

برنامه ریزی رایگان برای پایه یازدهم : برنامه ریزی رایگان برای پایه یازدهم – آماده شدن برای کنکور، مستلزم مطالعه ی کتابها و دروس مختلفی است. تمام این دروس باید به خوبی فراگرفته شود تا بتوان در چند ساعت، بر روی برگه جواب تست های کنکور، از آن‌ها کمک گرفته شود. به همین علت است […]