از پایه دهم چه می دانید؟

پایه دهم

از پایه دهم چه می دانید؟ شاید شما هم هنوز به مقاطع جدید آموزشی که چند سال است نامگذاری و تغییر کرده اند، عادت نکرده باشید، و ندانید پایه های مختلف معادل با کدام پایه در نظامی قدیمی بوده اند. از این رو توضیحاتی در این مورد به شما عرضه می گردد: در نظام آموزشی […]