انتشارات گیلنا

یادگیری آسان پاسخ دهید

متن انگیزشی کنکور عاااااالی

کنکور یه سلام پراز انرژی +++ به توکه در زندگیت شایسته بهترینهایی..سلام به تویی که اینده انتظارتو میکشه چطوری دوست کنکوری من؟؟خوبی خوشی سرحالی شنگولی..نبینم چهرت اینطوری گرفته وخسته باشه..بگووو سیب..لبخند لبخند..اهان حالاشددد..عکست چاپ شد..     هیچ میدونی همین تویی که ان تا هدف ...

تـــمـاس